A A A |  
เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ค้นหาทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินของธนาคาร
ทรัพย์เด่น
ทรัพย์สินของ บบส.เพทาย
 
ประกาศ

ท่านผู้สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ , เครือข่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ หรือทุกสาขาธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ อาคารพหลโยธิน ชั้น 4 ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. - 16.30 น. หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-2571,    0-2273-2389 , 0-2273-2350 , 0-2562-6454 , 0-2562-6406-7 , 0-2273-2566 , 0-2273-2568

พบกับมหกรรมทรัพย์สินรอการขาย วันที่ 29-31 ม.ค. 57 ณ สาขาสำนักสีลม สอบถามโทร. 094-849-8999 และวันที่ 30,31 ม.ค. - 1 ก.พ. 57 ณ ห้างเทสโก้โลตัส สุขาภิบาล 3 สอบถามโทร. 081-633-8851, 081-836-6965, 080-060-6901  K-Property เพื่อคุณทุกเวลา คุ้มค่าทุกทำเล

 
แผนผังเว็บไซด์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร: 0 2888 8882